Levéltár

Egyetemi névtár (1635-1990)  A névtár célja az egyetemen 1635 és 1990 közt oktató tanárok nevének, hivatali idejének és egyetemi tisztségeinek bemutatása. Az adatbázis megnyitása
Digitalizált nyomtatott források Almanach Az egyetemi almanachok, évkönyvek az intézmény dolgozóinak, oktatóinak és hallgatóinak nevét és adatait tartalmazzák. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem almanachjai 1830-tól maradtak fenn az 1992/1993. tanévig. Címük és tartalmuk az idők során többször változott:
Az ELTE SZMSZ 35. §. 5–6. bekezdése szerint „(5) Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár munkatársai az egyetemi iratkezelési szabályzatban előírtaknak megfelelően ellenőrzik az egyetemi szervezeti egységeknél folyó iratkezelést és az ott végzett iratselejtezéseket. (6) Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár ellátja az Egyetem hivatalaiban létesített irattárak felügyeletét és szükség esetén kezdeményezi a maradandó értékű iratanyag átvételét.”
Tanulmányi jogviszony igazolás Tanulmányi jogviszony igazolás kiállítására vonatkozó kérését postán, e-mailben, vagy a levéltár nyitvatartási idejében személyesen is eljuttathatja hozzánk. Amennyiben meghatalmazásra van/lenne szüksége, a formanyomtatványt itt találja:
A levéltári iratanyag kutatására a kutatóteremben biztosítunk lehetőséget. Kutatást bármely természetes személy végezhet az erre vonatkozó kérelemben feltüntetett témakörben, aki kötelezi magát a Kutatási Szabályzat betartására, illetve olyan anyagot kíván tanulmányozni, amely nem esik valamilyen korlátozás alá. A kutatás módjáról a Kutatási Szabályzat, illetve a kutatószolgálatot ellátó munkatársak adnak részletes felvilágosítást. A kutatóterem nyitvatartása: kedd – szerda – csütörtök 9.00 – 16.00.   A kutatott levéltári dokumentumokról fotómásolat készíthető.
Hol található és hogyan érhető el a levéltár? A levéltár pontos címe: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefonszáma: +36 1 313-3296 E-mail: info@leveltar.elte.hu Személyesen: A levéltár a 28, 37-es villamossal, illetve a 85E busszal érhető el. A Kocka utcai megállóban leszállva, az Olaj utcán kell végigmenni, egészen a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskoláig, majd ott balra fordulva a kis utca végén található a bejárat. Autóval érkezőknek a levéltár előtt ingyenes parkolóhely vehető igénybe.
Az egyetem írott dokumentumainak őrzőhelye az egyetemi levéltár. A több évszázados múlttal rendelkező, nagy európai egyetemek iratsorozatait kezdetben az egyetem hivatalai, a rektor, a kancellár és a dékánok mellett működő irodák, később általában az egyetemi könyvtárak őrizték. A 19. század elejétől induló gyors fejlődés következtében az egyetemek szervezete, írásbelisége és adminisztrációja is megváltozott, ugrásszerűen megnőtt az egyetemi írásbeliség által létrehozott források mennyisége, melyek őrzéséről, feldolgozásáról és kutathatóságáról gondoskodni kellett.