Az egyetemi örökségkoordinációról

2020. június 22-én az Egyetemvezetői Értekezlet elfogadta Az ELTE-n őrzött kulturális örökség felméréséről és digitális gyűjteménybe szervezéséről című előterjesztést, és szakmai hálózat kialakításával, az egyetemi gyűjtemények és muzeális értékek felmérésével bízta meg az Egyetemi Könyvtár és Levéltárat.

Az egyetemi örökségkoordináció az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár által irányított, hosszútávú program, melynek résztvevői az ELTE muzeális gyűjteménnyel rendelkező vagy muzeális értékeket őrző szervezeti egységei által kijelölt gyűjteményi koordinátorok.

Célunk

Az egyetemi örökségkoordináció célja, hogy az ELTE-n létrejöjjön egy, a magyarországi felsőoktatásban egyedülálló, az egyetemi muzeális gyűjteményeket koordináló és az egyetem tulajdonában lévő muzeális értékek védelmét biztosító szakmai hálózat. Küldetésünk az egyetem által őrzött kulturális örökség feltérképezése és láthatóvá tétele mind a tudományos, mind a széles nagyközönség számára.

A gyűjteményi koordinációs hálózat működése

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár 2019-ben kezdte meg a szakmai hálózat kialakítását, a gyűjteményi koordinációs struktúra létrehozását. A közös munka a már ismert és működő egyetemi gyűjteményekkel való kapcsolatfelvétellel indult. Ennek eredményeként az Egyetemi Könyvtár és Levéltár 2019. október 25-én megtartott éves levéltári szakmai napján egyetemi múzeumok és gyűjtemények mutatkoztak be. Az előadásokból írt tanulmányok az ELTE muzeális gyűjteményeinek jelene és jövője című konferenciakötetben jelentek meg.

2020 nyarán megtörtént a gyűjteményi koordinátorok kijelölése az egyetem szervezeti egységeiben. 2021–2022 között az egyetemi örökségkoordináció az egyetemi gyűjtemények és az egyetemen őrzött muzeális értékek felmérésére, állományvédelmének javítására fókuszál.

Gyűjteményi koordinátorok

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL