Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtár állományából hiányzó kiadványokat kérésére könyvtárközi kölcsönzés útján hazai (vidéki) vagy külföldi könyvtáraktól, igény szerint eredetiben vagy másolatban beszerezzük.

A megkért dokumentumok használatáról (kölcsönözhető vagy csak helyben használható) a kölcsönadó könyvtár rendelkezik.

Amit tudnia kell a könyvtárközi kölcsönzésről:

  • a szolgáltatást csak érvényes kölcsönzőjeggyel veheti igénybe;
  • a dokumentumok beszerzésével kapcsolatos valamennyi költség Önt terheli.

Milyen költségek merülhetnek fel?

  • belföldi kölcsönzés esetén a visszaküldés postaköltsége az ELTE polgárok kivételével
  • másolatkérésnél a szolgáltató könyvtár másolási díjszabása szerinti díj (fénymásolat esetén postaköltség is);
  • a nemzetközi kölcsönzés díja eredeti dokumentum kérésekor 4500 Ft / kötet (esetenként a küldő könyvtár ennél magasabb díjat is megállapíthat). Ha a külföldi partner másolatban szolgáltatja a dokumentumot, akkor a másolat költségét kell megfizetnie (ez esetben is a szolgáltató könyvtár árai az irányadóak);
  • a dokumentum elvesztése, megrongálása esetén a küldő könyvtár által meghatározott kártérítési összeget kell megtérítenie;
  • a könyvtárközi kéréshez tartozó összes költséget akkor is ki kell fizetnie, ha a kért dokumentumra időközben már nincs szüksége.

Hogyan intézzem?

A szolgáltatás kérhető

  • a honlapon található Könyvtári kölcsönzés űrlapjain keresztül
  • e-mailben: konyvkozi@sek.elte.hu
  • valamint személyesen az I. emeleti közönségszolgálati pultnál.

Részletes szabályzat és díjtételek

Illusztráció szerzője, forrása:
Pixabay @kerttu, Pixabay @Anemone123, ELTE EKL