A jogelődként 1959. decemberben létrejött intézeti könyvtár a Szombathelyi Tanítóképző Intézet dokumentumellátását szolgálta. 1974-től az önálló Szombathelyi Tanárképző Főiskola keretében már 11 tanszéki letéti, valamint a Bolyai János Gyakorló Iskola könyvtárát irányította, és fejlődött a régió legjelentősebb pedagógiai szakkönyvtárává. 1977-ben a főiskolán működő audiovizuális képzés támogatására médiatár alakult. A folyamatosan bővülő könyvtár 1989-ben 400 m2 alapterületű kölcsönzői pavilont kapott. 1991-ben 350 m2-en Idegennyelvi Könyvtár jött létre a főiskola “D” épülete második emeletén közel 20 ezer kötettel.

1990-től internet végpont, 1992-től ISIS számítógépes könyvtári adatbázis működött a könyvtárban. 1994-től az ALEPH integrált könyvtári rendszer került bevezetésre, amelynek összes modulját használatba vették a munkatársak a következő években. A számítógépes kölcsönzés 2003-tól kezdődött, a Gyakorló Iskola viszont már 2001-tól gépi kölcsönzést alkalmazott a Szikla21 integrált könyvtári rendszer használatával. A 2003-ban történt informatikai infrastruktúrafejlesztés keretében az ALEPH500 grafikus felületére tért át a könyvtár.

1997-től nyilvános könyvtárként már önálló weblappal rendelkezett, 1999-től pedig a “D” épületben önálló épületrészben Európai Dokumentációs Központtal bővült a főiskola könyvtári hálózata.

A könyvtári terek összevonása és a szolgáltatások fejlesztése érdekében 2006-ban került átadásra a Regionális Felsőoktatási Forrásközpont épülete és sor került a Vas Megyei Pedagógiai Intézet könyvtárának integrációjára. A három szinten, 3000 m2 -en összpontosult és újult meg az intézmény könyvtári szolgáltatása.

A könyvtár 2008-tól az intézményi változások miatt, Savaria Egyetemi Központ Könyvtára néven a Nyugat-magyarországi Egyetem tagkönyvtára lett.

A Savaria Egyetemi Központ Könyvtár és Levéltár 2017. február 1-től az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár tagkönyvtáraként ELTE EKL Savaria Könyvtár és Levéltárként (SKL) folytatja tevékenységét. Jogelőd intézményei a Berzsenyi Dániel Főiskola Könyvtára 2007-ben “Év Könyvtára”, a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtára 2014-ben “Minősített könyvtári címet” szereztek.

Az SKL alapfeladata a Savaria Egyetemi Központ (SEK) területén működő képzések nyilvános könyvtári feladatainak ellátása, a SEK-re vonatkozó irattári és levéltári dokumentumok gyűjtése, őrzése és közrebocsátása, szakkönyvtárként a megye pedagógusainak szakkönyvtári ellátása.

További információk:

http://sekkonyvtar.elte.hu/torteneti-kronologia/
http://tudastar.nyme.hu/sekkonyvtar/konyvtartortenet

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL SKL