Hol található és hogyan érhető el a levéltár?

A levéltár pontos címe: 1106 Budapest, Maglódi út 8.
Telefonszáma: +36 1 313-3296
E-mail: info@leveltar.elte.hu
Személyesen: A levéltár a 28, 37-es villamossal, illetve a 85E busszal érhető el. A Kocka utcai megállóban leszállva, az Olaj utcán kell végigmenni, egészen a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskoláig, majd ott balra fordulva a kis utca végén található a bejárat.
Autóval érkezőknek a levéltár előtt ingyenes parkolóhely vehető igénybe.

Mikor tart nyitva a kutatóterem?

A kutatóterem kedd, szerda és csütörtöki napokon, 9‒16 óra között várja a kutatókat.

Hogyan tudok kutatni a levéltárban?

A levéltári kutatás a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény értelmében állampolgári jog, amelyet minden 18. életévét betöltött természetes személy gyakorolhat.

A beiratkozás és az iratokba történő betekintés térítésmentes.

Kérését, a kutatást megelőzően, az info@leveltar.elte.hu címen adhatja le.

A beiratkozás érkezéskor történik.

Kutatóként egyszerre négy kérőlapot nyújthat be. Az egy kérőlapra kiadható levéltári anyag mennyisége:

 • raktári egységenként kikért iratanyag esetében egy doboznyi vagy csomónyi,
 • kötetek esetében tíz kötet,
 • jelzetenként igényelt iratanyag esetében tíz darab.

kérőlap illusztráció

Az 1990 előtt keletkezett iratanyag korlátozás nélkül kutatható, amennyiben nem tartalmaz személyes adatot. Személyes adatot tartalmazó levéltári anyag az érintett halálozási évét követő harminc év után válik kutathatóvá. Ha a halálozás éve nem ismert, a védelmi idő az érintett születésétől számított kilencven év, ha pedig a születés és a halálozás időpontja sem ismert, a levéltári anyag keletkezésétől számított hatvan év. A védelmi időn belül az anyag abban az esetben kutatható, ha a kutatásra tudományos célból van szükség, de ezt kutatóként a tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző, közfeladatot ellátó szerv támogató állásfoglalásával igazolnia szükséges.

kutathatósági időhatárok illusztráció

A Levéltár munkatársai kutatói kérésre levéltári kutatást nem végeznek. Abban az esetben azonban, ha az arányosság elve alapján a személyes megjelenés mind a kutatásban érdekelt félnek, mind a kutatószolgálatnak indokolatlan többletmunkával, illetve költséggel járna, a levéltár dönthet úgy, hogy az e-mailben megfogalmazott kérést a kutatószolgálat teljesíti, azaz egyes adatoknak utánanéz. A döntés során figyelembe vesszük, hogy a kérés teljesítésére fordított munkaidő nem haladhatja meg a kutató személyes megjelenése esetén a kutatószolgálat munkatársai által a kutató kiszolgálására fordítandó várható időt, valamint tekintettel kell lenni a munkatársak leterheltségére.

A kutatással kapcsolatos további kérdésekben a Kutatási szabályzatban találhat útmutatást.

Milyen iratok találhatók a levéltárban?

A levéltár az Eötvös Loránd Tudományegyetem és jogelődjei történeti értékű iratanyagát őrzi:

 • az egyetemi hivatalok, karok, tanszékek iratait,
 • a tanulmányi nyilvántartásokat,
 • az egyetem dolgozóira, oktatóira, kutatóira vonatkozó személyzeti és munkaügyi iratokat,
 • valamint a különböző oktatói hagyatékokat.

A korábbi Orvostudományi Kar és hallgatóival kapcsolatos iratok a Semmelweis Egyetem levéltárában találhatók.

A korábbi Hittudományi Kar és hallgatóival kapcsolatos iratok a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Levéltárában találhatók.

Családkutatáshoz milyen anyagok állnak rendelkezésre?

Ha a keresett személy az egyetem korábbi hallgatója

Hallgatókra vonatkozó iratanyagok az állományban az 1880-as évektől kezdődnek. Ha a keresett személy ennél korábban járt az egyetemre, az Egyetemi Almanachokon kívül más információval nem, vagy csekély mértékben tudunk szolgálni. Hallgatók adatait a következő irattípusokban tudja kutatni:

 • törzskönyvek,
 • doktori származási lapok,
 • államvizsga-jegyzőkönyvek,
 • alapvizsga és szigorlati vizsga jegyzőkönyvei,
 • vég- és távozási bizonyítványok,
 • egyetemi évkönyvek, almanachok az Arcanum ADT+ adatbázisban.

Ha a keresett személy az egyetem korábbi oktatója, kutatója, dolgozója

Erre vonatkozóan a következő irattípusokban kutathat:

 • Munkaügyi és Személyzeti Osztály anyagai,
 • Kari és tanszéki iktatott iratok.

Kérjük, mind a hallgatókra, mind az oktatókra, kutatókra, dolgozókra vonatkozó adatok kutatásánál vegye figyelembe a személyes adatok kutatására vonatkozó jogszabályokat (1995. évi LXVI. tc. 24. §).

Milyen online elérhető anyagok kutathatók?

Az online elérhető anyagokról az Egyetemtörténet online menüpont alatt tájékozódhat.

Hol találom a levéltárban lévő iratok fond- és állagjegyzékét?

A levéltárban található anyagok naprakész nyilvántartása

A levéltár anyagáról nyomtatásban repertórium is megjelent, amely azonban nem tartalmazza a repertórium megjelenése óta a levéltárba bekerült anyagokat:

Nyugdíjam megállapításához tanulmányi jogviszony igazolásra lenne szükségem, hogyan igényelhetek?

Az igazolás kiállítására vonatkozó igényét

 • postán,
 • e-mailben,
 • vagy a nyitvatartási időben személyesen adhatja le.

tanulmányi jogviszony igazolás illusztráció

A gyorsabb ügyintézés érdekében javasoljuk a kérések elektronikus úton való eljuttatását az info@leveltar.elte.hu címre. Kérjük, a következő adatokat mindenképpen adja meg:

 • név,
 • születési név,
 • születési hely és idő,
 • egyetemi beiratkozás éve,
 • kar,
 • tagozat (nappali, esti vagy levelező),
 • elérhetőség (postacím, telefon és/vagy e-mail cím).

Az igazolás kiállítása 15 napon belül történik.

Kaphatok-e igazolást, ha elvesztettem az Idegennyelvi Továbbképző Központban (Rigó utca) szerzett nyelvvizsgám?

Amennyiben elveszítette a bizonyítványát, ugyanarról a vizsgáról még egyszer bizonyítványt nem, csak ún. hatósági igazolványt kaphat, mely egy, az elveszett bizonyítványról és az abban szereplő adatokról szóló igazolás.

A 2000. január 1-je előtt letett nyelvvizsgákról a levéltárnak nem áll módjában igazolást kiadni, mivel az ITK által, archiválás céljából átadott iratok hiteles okmány kiadását nem teszik lehetővé.

A nyelvvizsga jegyzőkönyvéről másolatot igényelhet.

 • Az egyszerű másolat kiállításának díja 3000 forint.
 • Hiteles másolat igénylése esetén, a kiállítási díjon felül, az 1990: XCIII. törvény értelmében (VII. melléklet) további 2000 forint illetéket kell fizetnie.

A 2000. január 1-je után letett nyelvvizsgák esetében az EMMI Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központja állítja ki a hatósági igazolványt.

nyelvvizsga igazolások illusztráció

Oklevélmásolatot és indexmásolatot hogyan igényelhetek?

A levéltár nem állít ki oklevélmásolatot, ez ügyben a kari Tanulmányi Hivatalokat kell megkeresnie. Leckekönyveket, azaz indexeket nem őriz a levéltár, ezekről másolatot szintén a tanulmányi hivatalokban igényelhet.

Doktori disszertációkat és szakdolgozatokat őriz a levéltár?

A levéltár nem őriz disszertációkat és szakdolgozatokat. A doktori disszertációkat az 2011. évi CCIV. törvény 53/A. § (1) értelmében az Egyetemi Könyvtár gyűjti, a szakdolgozatokról pedig az illetékes tanszékek vagy kari könyvtárak tudnak felvilágosítást nyújtani.

Van-e lehetőség fotózásra, illetve másolatkészítésre?

Fotózásra van lehetősége, a fotójegy ára: 1000 Ft/nap.

Fénymásolásra nincs lehetőség.

Illusztráció szerzője, forrása:
Pixabay