Fogadja örökbe márciusban!

Hevenesi Gábor (1671–1715), jezsuita teológus és történész, 1711 és 1714 között az osztrák–magyar jezsuita rendtartomány tartományfőnöke volt. Előbb Nagyszombatban, majd Bécsben és Grazban tanított. Tanácsadója volt Kollonich Lipót esztergomi érseknek is, akinek megbízásából a magyar történelmi források összegyűjtését kezdeményezte. Az összegyűlt 91 kötetnyi kéziratot ma az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár őrzi.

Igen termékeny szerző volt, több mint harminc könyve jelent meg nyomtatásban. Egyik legjelentősebb műve a bollandisták vállalkozása, az Acta sanctorum inspirációjára született Régi magyar szentség (1692), a magyarországú kötődésű szentek és boldogok rövid életrajzának gyűjteménye. Amores Josephini … (Szent József szeretete…) című műve ugyanebben az évben jelent meg Bécsben Leopold Voigt egyetemi nyomdájában, mely nagy számban adott ki magyar vonatkozású műveket. Bár Szent József kultuszának erősödése Nyugaton már a későközépkortól kezdve megfigyelhető, a Szent Józsefről való írások, elmélkedések igazi aranykora a 16. és 17. századra tehető. Lipót császár (ur. 1657–1705) 1675-ben Szent Józsefnek ajánlotta a Habsburg tartományokat, és elsőszülött fiát is róla nevezte el. Hevenesi szerint – aki a korábbi hagyományra támaszkodik – a szentet anyja fájdalom nélkül szülte, felnőtt férfiként pedig szüzességi fogadalmat tett. Ábrázolásában József egyszerre a Szentcsalád feje és gondoskodó édesapa, aki altatja, eteti, később írni, olvasni, majd ácsmesterségre tanítja fiát. Halálát követően József jegyese, Mária mellett foglalhatta el helyét Krisztus színe előtt. Az 53 rézmetszetet tartalmazó mű végén külön fejezetek szólnak a Szent József tiszteletét terjesztő Avilai Szent Terézről, és arról, hogy nemcsak a jezsuiták, hanem a legkülönbözőbb helyzetű emberek patrónusa.

A kötet ebben az évben az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány könyv-örökbefogadási programjának egyik kiemelt darabja. Mentsen meg egy könyvet, fogadja örökbe!

Több információért látogasson el honlapunkra: https://konyvtar.elte.hu/hu/tamogatas/egyetemi-konyvtarert-alapitvany/konyv-orokbefogadasi-program

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár

Elérhetővé vált az önkiszolgáló szkennelés

Szolgáltatásbővítésünk részeként 2023. március 1-jétől elérhetővé vált az önkiszolgáló szkennelés könyvtárunkban. Speciális könyvszkennerek segítségével önkiszolgáló módon lehetséges a dokumentumok digitalizálása.

Az igénybe vehető szkennerek használatával akár percenként 30 oldal is szkennelhető a könyvek gerincének kímélése mellett, mivel azokat nem kell üveglapra feszíteni. Az oldalak ívét lézeres bemérést követően a szoftver automatikusan kiegyenesíti. Az eszköz akár A3-as méretű dokumentum digitalizálását is lehetővé teszi, valamint rendelkezik karakterfelismerő funkcióval, így a szkennelt tartalmak nemcsak képként, hanem szerkeszthető szövegként is elmenthetők.

Jelenleg két szkenner áll látogatóink rendelkezésére, melyeket időalapú díjfizetés mellett vehetnek igénybe az Egyetemi Könyvtár Nagyolvasójában:

  • egyetemi hallgatók, oktatók, kutatók: 200 Ft / 30 perc
  • egyéb látogatók: 300 Ft / 30 perc
Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL

Újgenerációs kölcsönzési élmény

Többéves előkészítő munka után bevezetésre került az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban a rádiófrekvenciás azonosításon alapuló önkiszolgáló kölcsönzés és visszavétel. Az új szolgáltatás az Egyetemi Könyvtári Szolgálat tagkönyvtáraiban is folyamatosan elérhetővé válik.

Az elmúlt két évben több mint kétszázezer dokumentum kapott ún. RFID-azonosítót, melynek köszönhetően az önkiszolgáló terminálok használatával pillanatok alatt, könyvtáros segítsége nélkül lehet könyveket kikölcsönözni. Olvasójegyes azonosítást követően egyszerűen a terminál kijelölt területére kell helyezni az összes kölcsönözni kívánt dokumentumot. Az automatikus felismerést követően a rendszer érvényesíti a kölcsönzést, melynek sikerességéről e-mailt is küld vagy papíralapú visszaigazolást nyomtat. 

Épületünkben két terminál került elhelyezésre, az aulában és a kölcsönzőben, melyeken a kölcsönzés mellett lehetőség nyílik az élő kölcsönzések áttekintésére, határidők hosszabbítására, továbbá az aulában elhelyezett eszköz segítségével könyvek visszaadására is a könyvtár nyitvatartásán túl, az épület nyitvatartási idejében. 

Az eszközök üzembe helyezése egy teljes egyetemet lefedő, 2021-ben indult négyéves fejlesztés részeként valósult meg, melynek keretében az Egyetemi Könyvtár és Levéltár koordinálása mellett az új szolgáltatás az Egyetemi Könyvtári Szolgálat tagkönyvtáraiban (kari, kollégiumi könyvtárak) is folyamatosan elérhetővé válik. Az innovatív technológia nemcsak a kölcsönzést, hanem a könyvtári háttérmunkát is segíti, többek között az automatizált leltározás révén. 

Minden kedves látogatónknak kívánjuk, hogy leljék örömüket az eszközök használatában.  

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL

Teljes nyitvatartás, bővülő szolgáltatások

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár 2023. február 27-étől újra teljes nyitvatartással várja olvasóit.

Teljes körű szolgáltatásaink hétköznapokon 9.00 és 20.00 óra között vehetők igénybe, szombatonként pedig 10.00 és 18.00 óra között az Információs pult üzemel, illetve a Nagyolvasó áll rendelkezésre tanulás és helyben olvasás céljára.

Folyamatosan bővülő szolgáltatáskínálatunk részeként a könyvtár nyitvatartási idején túl, a nyitást megelőző és zárást követő két-két órában az aula érvényes olvasójeggyel látogatható az ott elérhető önkiszolgáló szolgáltatások használatára. Így hétköznapokon 7.00 és 9.00, illetve 20.00 és 22.00 óra, valamint szombatonként 8.00 és 10.00, illetve 18.00 és 20.00 óra között az alábbi szolgáltatások igénybevételére biztosítunk lehetőséget:

  • könyvek visszajuttatása önkölcsönző terminál és könyvbedobó szekrény (Bibliobox) használatával,
  • nyomtatás és fénymásolás előre megvásárolt kártya használatával,
  • kávé- és snackautomata, az elfogyasztáshoz kényelmes fotelek állnak rendelkezésre.

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ezekben az extra idősávokban az Információs pult nem üzemel, ezért beiratkozásra, nyomtató- és fénymásolókártya vásárlására, valamint – az 1. emelet zárása miatt – mosdó használatára nincs lehetőség.

Mindenkit szeretettel várunk, hallgatóinknak sikeres tavaszi félévet kívánunk!

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKSZ (Fényképet készítette: Ágai Ágnes)

Fogadja örökbe januárban!

Andrea Argoli (1570–1657) olasz asztronómus és asztrológus 1648-ban adta ki csillagnaptárát az 1641–1700-as évekre. Ezt a kalendáriumot dolgozták át a nagyszombati egyetem csillagászai az 1676-os évre vonatkozóan Magyarországra és Ausztriára.

A naptárat az 1676. évben (vagy már az előző év végén) adták ki a nagyszombati akadémiai nyomdában. A készítők a kötet elején alaposan elmagyarázzák a kalendárium felépítését, minden hónap minden napjára ugyanazon információkat adják meg: ünnepek, asztronómiai megfigyelések, hold állása, napok és éjszakák hosszúsága, időjárás, Ausztriához kapcsolódó évfordulók stb. A naptárat egy hosszú, egész évre szóló prognosztikon, majd egy Dissertatio physico-mathematica (Ausztriában és Magyarországon található vizekről) és egy Synopsis chronologica (jelentős események Ausztriában I. Rudolftól I. Leopoldig, 1218-tól 1675-ig) című írás követi. A kötetet a Habsburg-ház tagjainak családfája zárja, visszavezetve a ház eredetét Faramondig, a frankok legendabeli első királyáig. Az Egyetemi Könyvtár példányának különlegességét az adja, hogy a kalendárium hónapjai után utólag bekötött levelekre a kötet elején lévő bejegyzés alapján egy Pozsony környéki nemes, Szency András írta a naplóját, szinte minden naphoz adva egy pár mondatos leírást, lehetővé téve így, hogy az egész évét a lehető legalaposabban végig tudjuk követni. A könyv legvégére újabb leveleket kötöttek, amelyeken az említett nemes számadáskönyve olvasható pontos számadatokkal. A naptár később, pontosan nem ismert időpontban a Hédervári család birtokába került.

 

A kötet ebben az évben az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány könyv-örökbefogadási programjának egyik kiemelt darabja. Mentsen meg egy könyvet, fogadja örökbe!

További információkért látogasson el honlapunkra: https://konyvtar.elte.hu/hu/tamogatas/egyetemi-konyvtarert-alapitvany/konyv-orokbefogadasi-program  

 

RMK II 260a:2

Calendarium typographiae Tyrnaviensis, ad annum a nato in terris Deo, M. DC. LXXVI. ad meridianum Tyrnaviensem, ad elevationem poli XLVIII. graduum, adeoque in usum praecipuorum locorum tam in Ungaria, quam in Austria, nec non adjacentium provinciarum, supputatum ex calculis ... Andreae Argoli / opera et studio, astrophili cuiusdam in Academia Tyrnaviensi Regni Ungariae Tyrnaviae [Nagyszombat] : typis Academicis, [1676].

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár

1% – A könyvtárért

A 2018-ban Magyar Örökség díjat és az Egyetemi Könyvtári Szolgálat részeként Minősített Könyvtár címet, 2020-ban pedig EFQM „Elkötelezettség a Kiválóságért” tanúsítványt elnyert ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár küldetésének érzi, hogy a hazai kutatásban, oktatásban résztvevőket hazai és külföldi szakirodalommal lássa el, és bekapcsolja a tudományos élet nemzetközi vérkeringésébe. Az információhoz való szabad hozzáférés biztosítása, kulturális értékeink megóvása, digitalizálása, valamint a modern technológiai eszközök beszerzése és a folyamatos szolgáltatásfejlesztés megvalósítása érdekében most Ön is tehet. Kérjük, adója 1%-ának felajánlásával támogassa az Egyetemi Könyvtárért Alapítványt!

A 2005-ben alapított Egyetemi Könyvtárért Alapítvány az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár technikai korszerűsítése, szolgáltatásainak bővítése és állományának védelme céljából jött létre. A könyvtárban őrzött közel kétmillió dokumentumot felölelő, a nemzeti kulturális örökség részét képező muzeális állomány európai viszonylatban is jelentős, ezért közös felelősségünk ezeket az értékeket megőrizni a felnövekvő generáció számára.

Dr. Kiszl Péter kuratóriumi elnök vezetésével a közhasznú szervezet jelentős mértékben támogatja a könyvtár értékmentő tevékenységét. A megkülönbözetett figyelmet, állandó állagmegóvást igénylő gyűjtemény köteteinek restaurálása érdekében az alapítvány könyv-örökbefogadási programot indított el. Emellett hozzájárul az Egyetemi Könyvtár és Levéltár értékeit népszerűsítő és a könyvtárszakmai munkát prezentáló rendezvények szervezéséhez, a könyvtár ritkaságait és az egyetemi kulturális értékeket bemutató falinaptár, a Hagyományok és kihívások konferenciakötetei és a könyvtár kincseinek megismertetését szolgáló nyomtatványok megjelentetéséhez, valamint a szakmai munkát segítő vagy szolgáltatásbővítést lehetővé tévő  technikai eszközök beszerzéséhez.

Az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány támogatási lehetőségeiről itt olvashat bővebben.

 

Egyetemi Könyvtárért Alapítvány

1053 Budapest, Ferenciek tere 6.

Tel: +36 1 411 6738

E-mail: alapitvany@lib.elte.hu

Adószám: 18121362-1-41

Számlaszám: 12010532-00120645-00100003

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL

Karácsonyi nyitvatartás

Könyvtárunk 2022. december 23. és 2023. január 1. között zárva tart, 2023. január 2-ától ismét várja olvasóit.

Minden kedves olvasónknak boldog, áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk!

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL

Ideiglenesen csökkentett nyitvatartás 2022. december 5-étől

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár nyitvatartási rendje 2022. december 5-étől módosul, hétköznapokon 9.00 és 15.00 óra között várjuk olvasóinkat teljes körű szolgáltatásainkkal, szombatonként pedig 9.00 és 15.00 óra között a Nagyolvasó áll rendelkezésre tanulás és helyben olvasás céljára. A kikölcsönzött kiadványok visszajuttatására az aulában elhelyezett könyvbedobó szekrény használatával a nyitvatartási napokon 18.00 óráig biztosítunk lehetőséget.

Megértésüket és támogató együttműködésüket előre is köszönjük.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL

Könyvtári tartozások rendezése

A könyvtári szolgáltatások eredményességének növelése érdekében a 2022. október 1-jétől hatályos Hallgatói követelményrendszer 137/A. § alapján a félév végi vizsgákra bocsátás és a következő félévre regisztrálás feltétele az Egyetemi Könyvtári Szolgálat könyvtáraiban a könyvtári késedelmi díj fizetési kötelezettségének teljesítése. Záróvizsga kizárólag a kölcsönzött könyvek határidő lejártáig történő visszahozatalát és a könyvtári tartozások teljesítését követően kezdhető meg.

Reméljük, hogy a Hallgatói követelményrendszer módosítása hozzájárul könyvtáraink, valamint a kötelező és ajánlott irodalmak hatékonyabb szolgáltatásához.

A kölcsönzéseket és a fennálló tartozást az itt található elérési úton tudja ellenőrizni.

A kölcsönzött könyvtári dokumentumok a könyvtárakba személyes átadással vagy postai küldeményként is visszajuttathatók. Az ELTE könyvtárainak nyitvatartásáról és címéről az eltekonyvtarak.elte.hu oldalról elérhető honlapokon tájékozódhat. A késedelmi díjak banki átutalással történő rendezéséről itt talál részletes információt.

A kölcsönzési határidő és a késedelmi díjak figyelemmel kíséréséhez több kényelmi szolgáltatás áll rendelkezésre:

  • a kölcsönzési határidő lejárta előtt két nappal emlékeztető e-mail kerül kiküldésre;
  • az ELTEfind felületén bejelentkezve áttekintheti fennálló tartozását és könyvtári kölcsönzéseit;
  • a legfrissebb fejlesztésű ELTE Könyvtár WebApp használatával minden olvasónk az okostelefonján is láthatja kölcsönzéseit, késedelmi díjait, illetve egyénileg beállíthatja a lejárati értesítéseket is.

Valamennyi tagkönyvtárunk többféle lehetőséget (személyesen, e-mailben, telefonon, web-en, applikáción keresztül) kínál a hosszabbítási igény jelzésére, valamint a késedelmi díj fizetésére, segítve a kölcsönzési határidő túllépésének és a késedelmi díjak növekedésének elkerülését.

Minden kedves olvasónk megértését és együttműködését köszönjük!

Illusztráció szerzője, forrása:
https://pixabay.com/hu/photos/p%c3%a9nz-k%c3%a1rty%c3%a1k-%c3%bczleti-hitelk%c3%a1rtya-256319/