Ügyfélszolgálat

Tanulmányi jogviszony igazolás

Tanulmányi jogviszony igazolás kiállítására vonatkozó kérését

  • postán,
  • e-mailben,
  • vagy a levéltár nyitvatartási idejében személyesen is eljuttathatja hozzánk.

tanulmányi jogviszony igazolás illusztráció

Amennyiben meghatalmazásra van/lenne szüksége, a formanyomtatványt itt találja:

Meghatalmazás tanulmányi jogviszony igazolás kiadására vonatkozó kérelemhez

 

Nyelvvizsga bizonyítvánnyal kapcsolatos információk

Amennyiben Ön 2001. január 1-je után tette le a nyelvvizsgát

Amennyiben elveszítette a bizonyítványát, ugyanarról a vizsgáról még egyszer bizonyítványt nem, csak ún. hatósági igazolványt kaphat. A hatósági igazolvány az elveszett bizonyítványról, és az abban szereplő adatokról szóló igazolás, melyet az Emmi Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ állít ki a 2000. január 1-je után letett nyelvvizsgák esetében. Ebben szerepel az eredeti bizonyítvány száma és az anyakönyvi szám is.

Amennyiben Ön 2001. január 1-je előtt tette le a nyelvvizsgát

A 2000. január 1-je előtt letett nyelvvizsgákról a Hivatal tájékoztatást ad ki, hogy a nyelvvizsga-bizonyítvány adatai az államilag elismert nyelvvizsgáztatást megelőző, 2000. január 1-je előtti, hitelesnek nem tekinthető nyilvántartásban szerepelnek-e.

A 2000. január 1-je előtt az ELTE Origó Nyelvi Centrumban (korábban Idegennyelvi Továbbképző Központ, a továbbiakban: ITK) megszerzett nyelvvizsgákról az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárnak nem áll módjában igazolást kiadni, mivel az ITK által archiválás céljából átadott iratok hiteles okmány kiadását nem teszik lehetővé.

Levéltárunkban találhatók az Idegennyelvi Továbbképző Központban (Rigó utca) 1953 és 2000 között letett nyelvvizsgák jegyzőkönyvei. Az iratanyag egy beázás következtében károsodott, ezért az 1996 és 2000 között keletkezett iratok egy részét a penészesedés és fertőzés veszélye miatt meg kellett semmisíteni. Mivel az iratanyag hiteles okmány kiállítását nem teszi lehetővé, az elveszett nyelvvizsga-bizonyítványokról hatósági igazolványt nem tudunk kiállítani, azonban a nyelvvizsgázó kérésére a nyelvvizsga jegyzőkönyvéről másolatot adunk ki.

  • Az egyszerű másolat kiállításának díja 3000 forint.
  • Hiteles másolat igénylése esetén a kiállítási díjon felül az 1990: XCIII. törvény értelmében (VII. melléklet) további 2000 forint illetéket kell fizetnie.

nyelvvizsga igazolások illusztráció

Nyelvvizsgajegyzőkönyv-másolat igénylésének menete

Kérjük, az info@leveltar.elte.hu címre küldje el a következő adatokat:

  • a nyelvvizsga letételének időpontjában használt név,
  • születési hely és idő,
  • a nyelvvizsga letételének éve (csak pontos év megadása esetén tudjuk elvégezni a keresést),
  • nyelv, amelyből a nyelvvizsgát tette,
  • hiteles vagy egyszerű másolatot kér.

Ha megtaláltuk a keresett nyelvvizsga jegyzőkönyvét, e-mailben értesítjük.

A keresést kizárólag pontosan megadott adatok esetében tudjuk megkezdeni!

A másolatot személyesen veheti át a levéltár nyitvatartási idejében.

Hiteles másolat esetén a 2000 forint illetékbélyeget, kérjük, hozza magával!

nyelvvizsga jegyzőkönyv másolatigénylés illusztráció

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EL