Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből

Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban

 • Szögi László: Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom Egyetemein 1. 1790-1850. Budapest, 1994. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 1.)
 • Kiss József Mihály: Magyarországi diákok a bécsi egyetemeken 1715-1789. Budapest, 2000. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 2.)
 • Szögi László: Magyarországi diákok svájci és hollandiai egyetemeken 1789-1919. Budapest, 2000. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 3.)
 • Mészáros Andor: Magyarországi diákok a prágai egyetemeken 1850-1918. Budapest, 2001. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 4.)
 • Szögi László: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon 1789-1919. Budapest, 2001. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 5.)
 • Hegyi Ádám: Magyarországi diákok svájci egyetemeken és akadémiákon 1526-1788. Budapest, 2003. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 6.) ELFOGYOTT
 • Szögi László: Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és akadémiákon 1849-1867. Budapest, 2003. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 7.)
 • Fazekas István: A bécsi Pazmaneum magyarországi hallgatói 1623-1918 (1951). Budapest, 2003. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 8.) ELFOGYOTT
 • Szögi László: Magyarországi diákok lengyelországi és baltikumi egyetemeken és akadémiákon 1526-1788. Budapest, 2003. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 9.)
 • Patyi Gábor: Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és főiskolákon 1890-1918. Budapest, 2004. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 10.)
 • Tar Attila: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon 1694-1789. Budapest, 2004. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 11.)
 • Varga Júlia: Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin. I-II. köt. Budapest, 2004-2014.. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 12.)
 • Kissné Bognár Krisztina: Magyarországi diákok a bécsi tanintézetekben 1526-1789. Budapest, 2004. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 13.)
 • Gömöri György: Magyarországi diákok angol és skót egyetemeken 1526-1789. Budapest, 2005. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 14.)
 • Bozzay Réka: Magyarországi diákok holland egyetemeken 1595-1918. Budapest, 2007. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 15.)
 • Szlavikovszky Beáta: Magyarországi diákok itáliai egyetemeken 1526-1918. Budapest, 2007. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 16.)
 • Szögi László: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és akadémiákon 1526-1700. Budapest, 2011. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 17.)
 • Offner, Robert: A bécsi orvos-sebészeti József-Akadémia (Josephinum) magyarországi növendékei 1775-1874. Budapest, 2012. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 18.)
 • Sárközi Gabriella: Magyarországi diákok angol és skót egyetemeken (1789-1919). Budapest, 2013. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 19.)
 • Szögi László: Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és akadémiákon 1789-1848. Budapest, 2013. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 20.)
 • Mészáros Andor: Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin 1789-1919. Budapest, 2014. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 21.)
 • Patyi Gábor: Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és főiskolákon 1867-1890. Budapest, 2015. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 22.)
 • Hegyi Ádám: Magyarországi diákok svájci egyetemeken és főiskolákon 1526-1919. Budapest, 2016. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 23.)
 • Szögi László – Varga Júlia: Magyarországi diákok francia, belga, román, szerb és orosz egyetemeken és főiskolákon 1526-1919. Budapest, 2018. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 24.)

Magyarországi diákok a középkori egyetemeken

 • Tüskés Anna: Magyarországi diákok a bécsi egyetemeken 1365-1526. Budapest, 2008. (Magyarországi diákok a középkori egyetemeken 1.)
 • Haraszti Szabó Péter – Kelényi Borbála – Szögi László: Magyarországi diákok a prágai és krakkói egyetemeken 1348-1525. 1-2. köt. Budapest, 2016-2017.
 • Haraszti Szabó Péter – Kelényi Borbála: Magyarországi diákok francia, angol, itáliai és német egyetemeken a középkorban 1100-1526. Budapest, 2019. (Magyarországi diákok a középkori egyetemeken 3.)

Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat

 • Varga Júlia: A Kolozsvári Királyi Líceum hallgatósága 1734-1848. Budapest, 2000. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 1.)
 • Viczián János: Diákélet és diákegyesületek a budapesti egyetemeken 1914-1919. Budapest, 2002. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 2.) ELFOGYOTT
 • Heilauf Zsuzsanna: Külföldi hallgatók magyar felsőoktatási intézményekben. Budapest, 2006. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 3.)
 • Varga Júlia: A Nagyváradi Jogakadémia (1780-1848) és a Püspöki Szeminárium (1741-1848) hallgatósága. Budapest, 2006. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 4.)
 • M. Novák Veronika: A Pozsonyi Jogakadémia hallgatósága 1777-1849. Budapest, 2007. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 5.)
 • Varga Júlia: A Kolozsvári Jezsuita Gimnázium és Akadémia hallgatósága. Budapest, 2007. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 6.)
 • Futaky István: Göttinga. A göttingeni Georg-August Egyetem magyarországi és erdélyi kapcsolatai a felvilágosodás idején és a reformkor kezdetén. Budapest, 2007. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 7.)
 • Bozzay Réka: Die Peregrination ungarländischer Studenten an der Universität Leiden 1595-1796. Budapest, 2009. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 8.)
 • Szögi László: Sáros megyei diákok az európai egyetemeken 1387-1918. Budapest, 2012. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 9.)
 • Szögi László: Kárpátaljai diákok az európai egyetemeken. Budapest, 2012. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 10.)
 • Durovics Alex: Az Eperjesi Kollégium felsőfokú hallgatói 1667-1850. Budapest, 2015. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 11.)
 • Szögi László: A pécsi felsőoktatás intézményeinek hallgatói (1714) 1782-1852. Pécs-Budapest, 2016. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 12.)
 • Juhász Réka Ibolya: A győri felsőoktatás intézményeinek hallgatói 1719-1852. Budapest, 2017. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 13.)
 • Szögi László: A Szatmárnémeti r.k. Bölcsészeti Líceum és a Püspöki szeminárium hallgatói 1804-1852. Budapest, 2018. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 14.)
 • Durovics Alex: A pozsonyi evangélikus líceum felsőfokú hallgatói 1714-1851. Budapest, 2018. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 15.)
 • Kmety Adrien: A kassai felsőoktatási intézmények hallgatói 1776-1852. Budapest, 2018. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 16.)
 • Szögi László: A temesvári felsőoktatási intézmények hallgatói 1804-1852. Budapest, 2018. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 17.)
 • Szögi László – Varga Júlia: A nagyváradi felsőoktatás intézményeinek hallgatói 1740-1852. Budapest, 2019. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 18.)
 • Szögi László: A rozsnyói felsőoktatás intézményeinek hallgatói 1814-1852. Budapest, 2019. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 19.)
 • Durovics Alex – Szögi László: A zágrábi felsőoktatás intézményeinek hallgatói 1776-1852. Budapest, 2019. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 20.)
 • Durovics Alex: Evangélikus líceumok felsőfokú hallgatói 1771-1850. Budapest, 2020. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 21.)
 • Kmety Adrien – Szögi László – Varga Júlia: A nagyszombati egyetem bölcsész és teológus növendékei 1635-1777. I-II. köt. Esztergom, 2021. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 22.)
 • Szögi László: A nagyszombati Érseki Líceum és papképző intézetek növendékei 1802-1850. Esztergom, 2021. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 23.)
 •  Kmety Adrien – Szögi László: Az egri felsőoktatás intézményeinek hallgatói 1713-1852. Eger, 2021. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 24.)
 • Varga Júlia: A budai és pesti felsőoktatás intézményeinek hallgatói 1713-1784. Budapest, 2022. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 25.)
 • Szögi László: Peregrinatio academica. A külföldi magyar egyetemjárás története, mérete és irányai 1150-1919. Budapest, 2022. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 26.)
 • Kmety Adrien - Szögi László: A szombathelyi felsőoktatás intézményeinek hallgatói 1790-1852. Budapest, 2023. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 27.)
 • Boda Attila - Szögi László: Az ungvári görögkatolikus szeminárium növendékei 1778-1852. Nyíregyháza - Budapest, 2023. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 28.)
 • Szögi László: A szegedi bölcsészeti líceum hallgatói 1792-1850. Budapest, 2023. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 29.)
Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EL