Egyetemi múzeumok találkozója

Az egyetemi örökségkoordináció 2023. június 9-én rendezett találkozója alkalmából a működési engedéllyel rendelkező hazai egyetemi muzeális gyűjtemények, múzeumok munkatársait láttuk vendégül.

A találkozót az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár főigazgatója, Dr. Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Annamária nyitotta meg, felvázolva az ELTE egyetemi örökségkoordináció kezdeteit és eddig elért eredményeit.

Dezső Krisztina, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont muzeológusa a 2010 óta közérdekű muzeális kiállítóhelyként működő Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjteményt mutatta be. Az előadás részletesen ismertette a gyűjtemény kialakulását, összetételét, a néhány éve bevezetett elektronikus nyilvántartó rendszer előnyeit és hátrányait, valamint az egyetemi polgárok és a széles nagyközönség körében is rendkívül népszerű virtuális kiállításokat és egyetemtörténeti sétákat.

A Miskolci Egyetem, Könyvtár, Levéltár, Múzeum főigazgatója, Szendi Attila a miskolci egyetemi múzeum 18. századig visszanyúló történetét, gazdag állományát, kiadványait mutatta be, kiemelve a közgyűjteményekben őrzött tárgyak, dokumentumok sokszínűségét, interdiszciplinaritását és megfogható, valóságos értékét.

Váradi Adél az Állatorvostudományi Egyetem Hutÿra Ferenc Könyvtár, Levéltár, Múzeum muzeológusa részletesen ismertette gyűjteményük kialakulását, a második világháború előtt rendezett nagyszabású egyetemtörténeti kiállítást, majd az 1980 után létrehozott gyűjtemény összetételét és az állandó kiállításokat.

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár muzeológusa, Schlay Georgina az Egyetemtörténeti Gyűjtemény kialakulásának történetét tekintette át 1911-től 2023-ig, a közérdekű muzeális kiállítóhely működési engedélyének elnyeréséig.

A rendkívül tartalmas és színes előadások rávilágítottak a hazai egyetemeken működő muzeális gyűjtemények sokszínűségére, szervezeti és működési különbségeire, valamint a közös pontokra és közös kihívásokra is, melyeket érdemes együtt átgondolni és megbeszélni.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL