Az EKSZ éves statisztikai adatai
Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat ezen a felületen évente közzé teszi az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtáraitól begyűjtött statisztikai adatokat. Az adatok rendszerezettebb áttekinthetőségének érdekében tematikus táblázatokba rendeztük azokat, valamint a táblázatokon belül elkülönítettük egymástól az egyes karok önálló könyvtárainak, a karoktól független könyvtárak, valamint az Egyetemi Könyvtár és Levéltár adatait.

Adatok, statisztikák
A legjellemzőbb statisztikai adatokról az elmúlt tizenöt évre vonatkozó összehasonlításban készült grafikonok itt megtekinthetőek.

 

Állomány (db)

 

Beiratkozott használók (db)

 

Kölcsönzött dokumentumok száma (db)

 

Személyes helybeni használatok száma (db)

 

Távhasználat OPAC, honlapTávhasználat: telefon, email

 

Illusztráció szerzője, forrása:
Goumbik képe a Pixabay -en. https://pixabay.com/hu/photos/iroda-%C3%BCzleti-jegyzetf%C3%BCzet-2717014/